Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/908/1/3/150259

GRUPUL TINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect este este alcătuit din 1052 tineri NEETs, cu vârsta între 16 – 29 ani, care nu au loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare, cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est sau Sud–Muntenia, înregistrați & profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare din cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs, obținut în urma înregistrării și profilării de către SPO, structura grupului țintă este următoarea:

272 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A (ușor ocupabil);
460 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate B (mediu ocupabil);
320 persoane vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D ( greu și foarte greu ocupabil);

Tinerii NEETs șomeri înregistrați la AJOFM beneficiază de:

  • servicii de profilare de care beneficiază în urma înregistrării la SPO
  • servicii de informare și consiliere profesională, prin care li se comunică oportunitățile pe care le au în ceea ce privește educația, formarea, ocuparea pe piața muncii
  • beneficiile pe care le au la înregistrarea in grupul țintă al proiectului, în funcție de categoria de profilare.

 Selecția GT va fi realizată prin intermediul AJOFM și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, a nediscriminării și tratamentului egal.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă  dezvoltarea un mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Est și Sud Muntenia.

Activităti principale ale proiectului

Rezultate preconizate

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de: 2.309.805,10 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.908.225,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 336.745,61 de lei și contribuția proprie a beneficiarului este în valoare de 64.834,32 de lei).

Lider de parteneriat: Ridal System SRL: 1.296.686,86 lei

Partener 1 Asociația ASURA: 1.013.118,24 lei

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.