Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/908/1/3/150259

Creșterea nivelului de informare si promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin identificarea a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud Muntenia si Sud-Est, din care 110 vor fi de etnie romă (10,45%) si 220 vor fi din zona rurală (20,91%).

GRUPUL TINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect este este alcătuit din 1052 tineri NEETs, cu vârsta între 16 – 29 ani, care nu au loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare, cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est sau Sud–Muntenia, înregistrați & profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare din cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs, obținut în urma înregistrării și profilării de către SPO, structura grupului țintă este următoarea:

272 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A (ușor ocupabil);
460 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate B (mediu ocupabil);
320 persoane vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D ( greu și foarte greu ocupabil);

Tinerii NEETs șomeri înregistrați la AJOFM beneficiază de:

 Selecția GT va fi realizată prin intermediul AJOFM și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, a nediscriminării și tratamentului egal.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă  dezvoltarea un mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Est și Sud Muntenia.

Obiectiv specific 1

Creșterea nivelului de informare si promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin identificarea a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud Muntenia si Sud-Est, din care 110 vor fi de etnie romă (10,45%) si 220 vor fi din zona rurală (20,91%).

Obiectiv specific 2

Sprijinirea participării la programele de formare profesională și calificării a cel puțin 780 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare). Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C si D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”. 

Obiectiv specific 3

Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de mediere a muncii organizate si desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectiv specific 4

Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de sprijin către 39 persoane din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesională în competențe antreprenoriale, consiliere/mentorat și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.

Activităti principale ale proiectului

Activitatea 1: Campanie de informare si promovare în rândul tinerilor în vederea identificarii grupului tinta

Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile

Activitatea 3 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

Activitatea 4 Susþinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu

Activitatea 5: Managementul proiectului

Activitatea 6: Decontarea cheltuielilor indirecte

Rezultate preconizate

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de: 16.033.995,40 lei 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/btmdesig/ridalsystem.ro/wp-includes/functions.php on line 5420