Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/908/1/3/150259

GRUPUL TINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect este este alcătuit din 1052 tineri NEETs, cu vârsta între 16 – 29 ani, care nu au loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare, cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est sau Sud–Muntenia, înregistrați & profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare din cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs, obținut în urma înregistrării și profilării de către SPO, structura grupului țintă este următoarea:

272 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A (ușor ocupabil);
460 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate B (mediu ocupabil);
320 persoane vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D ( greu și foarte greu ocupabil);

Tinerii NEETs șomeri înregistrați la AJOFM beneficiază de:

 Selecția GT va fi realizată prin intermediul AJOFM și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, a nediscriminării și tratamentului egal.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă  dezvoltarea un mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Est și Sud Muntenia.

Obiectiv specific 1
Obiectiv specific 2
Obiectiv specific 3
Obiectiv specific 4
Obiectiv specific 1

Creșterea nivelului de informare si promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin identificarea a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud Muntenia si Sud-Est, din care 110 vor fi de etnie romă (10,45%) si 220 vor fi din zona rurală (20,91%).

Obiectiv specific 2

Sprijinirea participării la programele de formare profesională și calificării a cel puțin 780 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare). Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C si D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”. 

Obiectiv specific 3

Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de mediere a muncii organizate si desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectiv specific 4

Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de sprijin către 39 persoane din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesională în competențe antreprenoriale, consiliere/mentorat și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.

Activităti principale ale proiectului

Activitatea #1
Activitatea #2
Activitatea #3
Activitatea #4
Activitatea #5
Activitatea #1

Activitatea 1: Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării grupului țintă

A1.1 Campanie de informare a publicului cu privire la acțiunile proiectului

A1.2 Recrutare și selecție grup țintă

Activitatea #2

Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

A.2.1. Derularea programului de formare profesională

Activitatea #3

Activitatea 3: Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

A 3.1 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

Activitatea #4

Activitatea 4: Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A4.1 Desfășurarea programului de formare antreprenorială

A4.2 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin – consiliere / consultanță antreprenorială

A4.3 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin – selecția planurilor de afaceri

A4.4 Acordarea de subvenții pentru înființarea de afaceri și monitorizarea acestora.

Activitatea #5

A 5. Consiliere și orientare profesională pentru elevi

–      A 5.1 Consiliere și orientare profesională pentru elevi

În cadrul activității se vor desfășura servicii de consiliere din educație și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere şi orientare în carieră organizat de unităţile de învăţământ identificate în parteneriat cu consorțiul proiectului, completate cu informare și consiliere profesională prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați. În cadrul acestei activități, serviciile de consiliere și orientare în carieră includ toate cele 5 tipuri principale de intervenții stipulate în Anexă II la Ordinul comun MECTS – MMFPS nr 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 și anume: informarea cu privire la carieră, educația cu privire la carieră, consilierea carierei, consilierea pentru angajare și plasarea.

Rezultate preconizate

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de: 2.309.805,10 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.908.225,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 336.745,61 de lei și contribuția proprie a beneficiarului este în valoare de 64.834,32 de lei).

Lider de parteneriat: Ridal System SRL: 1.296.686,86 lei

Partener 1 Asociația ASURA: 1.013.118,24 lei

Evenimente
Comunicate de presă
Anunturi
Achizitii
Evenimente

Comunicate de presă

Anunturi

Mentorii sunt cei care îi vor îndruma și călăuzi pe elevii din grupul țintă al proiectului nostru, în cadrul stagiilor de practică pe care le vom organiza.
Dacă vă alăturați proiectului nostru, veți avea ocazia să cunoașteți tineri muncitori, talentați, care pot deveni angajații dumneavoastră după finalizarea studiilor.

https://www.facebook.com/stagiidepractica.130683/posts/169315614978527

Achizitii

Hands of female tailor using sewing machine at work
Waist-up portrait of smiling bearded craftsman with electric drill in hands standing in spacious workshop and looking at camera
Close-up of male hands using measure tape for problem identification. Skilled mechanic working in bicycle repair shop service. Technical expertise concept
Side view portrait of two professional chefs discussing menu in restaurant, copy space
hardware-technician-students-practicing-with-computer-components
inginer - fabrica - mecanic
Hands plumber at work in a bathroom, plumbing repair service. Leak of water. Repair plumbing.
cheerful-plumber-gesturing-thumb-up

Anterioară
Următoare

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.