Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/908/1/3/150259

GRUPUL TINTĂ

OBIECTIVUL GENERAL: Să dezvoltăm un mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Est și Sud Muntenia.

CINE poate participa?

  • Tinerii care nu au loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare, cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud – Est sau Sud – Muntenia;
  • Varsta între 16-29 de ani;
  • Domiciliul într-unul din județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman;
  • Înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare (SPO) din cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Oferim șanse egale tuturor, toți candidații sunt încurajați să aplice indiferent de gen, orientare sexuală, din medii culturale, etnice și religioase sau  dizabilități.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

OBIECTIVUL GENERAL  al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Est și Sud Muntenia.

Creșterea nivelului de informare si promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin identificarea a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud Muntenia si Sud-Est, din care 110 vor fi de etnie romă (10,45%) si 220 vor fi din zona rurală (20,91%).

Sprijinirea participării la programele de formare profesională si calificării a cel puțin 780 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare).

Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de sprijin către 39 persoane din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesională în competențe antreprenoriale, consiliere/mentorat și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.

Activităti principale ale proiectului

Activitatea 1: Campanie de informare si promovare în rândul tinerilor în vederea identificarii grupului tinta

1 Campanie de informare a publicului cu privire la actiunile proiectului

2 Recrutare si selectie grup tinta

Activitatea 2: Sprijin pentru  participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile

A.2.1. Derularea programului de formare profesionala

Activitatea 3: Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

A 3.1 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

Activitatea 4: Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A4.1 Desfășurarea programului de formare antreprenorială
A4.2 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin – consiliere / consultanță antreprenorială
A4.3 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin – selecția planurilor de afaceri
A4.4 Acordarea de subvenții pentru înființarea de afaceri și monitorizarea acestora.

A 5. Managementul proiectului

• A5.1 Managementul proiectului

A 6. Decontarea cheltuielilor indirecte

• A6.1 Decontarea cheltuielilor indirecte

Rezultate preconizate

• Nr. persoane identificate si recrutate=1052
• Nr. de persoane din grupul tinta selectate pentru activitatea de formare profesionala=minim 780
• Nr. de persoane din grupul tinta selectate la programul de formare antreprenoriala=minim 100
• Nr. de participanti din grupul tinta instruiti si calificati= minim 780
• Nr. de certificate acreditate ANC= minim 780
• Minim 1052 persoane mediate
• Minim 1052 planuri Individuale de mediere elaborate
• 3 targuri de job-uri
• Minim 416 persoane angajate
• Nr. de persoane din grupul tinta participante la cursul de formare „competente antreprenoriale” = minim 100
• Nr. de participanti din grupul tinta instruiti si certificati= minim 90
• Nr planuri de afaceri realizate = maxim 100
• Nr. planuri de afacere selectate= 39
• Nr. întreprinderi înfiintate= 39
• Nr. Retea pentru dezvoltare antreprenoriala = 1
• Nr. Evenimente de promovare a afacerilor infiintate =1

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de: 16.033.995,40  lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 14.232.360,44 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.237.596,47 de lei și contribuția proprie a beneficiarului este în valoare de 564.038,49 de lei).

Lider de parteneriat: HR Solutions SRL: 12.101.102,31 lei

Partener 1 Ridal System: 3.932.893,09 lei

  • Lansare proiect ID 150259

Mentorii sunt cei care îi vor îndruma și călăuzi pe elevii din grupul țintă al proiectului nostru, în cadrul stagiilor de practică pe care le vom organiza.
Dacă vă alăturați proiectului nostru, veți avea ocazia să cunoașteți tineri muncitori, talentați, care pot deveni angajații dumneavoastră după finalizarea studiilor.

https://www.facebook.com/stagiidepractica.130683/posts/169315614978527

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.633